kolmapäev, 4. veebruar 2009

Öösel on kõik kassid hallid?


Täpselt nii ühtlaselt hallid kui tunduvad öised kassid, on ka suletud uste tagant kostuvad mõtted, mida pakutakse Eesti majanduslanguse väljatoomiseks.

Tavainimene, kel tuleb elada hirmus, et töökoht kaob, korterilaen jääb tasumata või lastetoetus võetakse ära, ei süvene detailidesse. Olen varem kirjutanud 1932. aasta ootustest USAs, et valitsus lihtsalt midagi teeks, ollakse ka Eestis leplikud Ansipi valitsuse kärpimisplaanide suhtes.

Seda vaatamata tõsiasjale, et enamus teisi majandusraskustes riike käitub teistmoodi. Eile võis Vikerraadios kuulda Hipe Tarvel-Hartwigi kommentaari Saksamaalt, kus valitsus on asunud ulatusliku rahasüstiga oma inimesi toetama.


Ka meie põhjanaaber Soome algatas abipaketi, et hoida ja luua töökohti.


Täna püüab Ansipi valitsus ikka veel väita, et nende lahendus lauskärpida on ainsana õige. Et Eesti riigi edasine õhemaks lihvimine toob taas õnne meie õuele. Kuid riigi funktsioonide vähendamine kuni skeletitoalise moodustiseni toob kaasa jätkuva töötute kasvu, viib kindluse lastega peredelt ning ei loo juurde ühtegi töökohta.

Selle asemel, et ainsa lahendusena näha kärpeid eeskätt nõrgemate ühiskonnakihtide arvelt, tuleb kärpeid kompenseerida algatuste ja investeeringutega, millega kindlustatakse nii ettevõtluse areng kui ka sotsiaalprogrammide jätkumine.

Viktor Trasberg, Tartu Ülikooli majandusteadlane tuletas meelde lihtsat tõde: Ees­ti büdžetikrii­sis ei ole süüdi mit­te hä­ving maail­ma­ma­jan­du­ses, vaid meie ee­lar­ve tu­lu­baa­si ülese­hi­tus. Täp­se­malt öel­des: sel­le mit­te­vas­ta­vus tu­ru­ma­jan­du­se põhimõte­te­le. Ee­lar­ve, mis põhi­nes pea­mi­selt tar­bi­mis­mak­su­del ja vä­ga kii­re kas­vu eel­du­sel, ei saa­nud­ki kaua koos püsida./…/ Kümme mil­jar­dit ee­lar­ve­mii­nust ei ole mit­te sel­le tal­ve prob­leem, vaid see tu­leb­ki igal aas­tal mak­su­de­ga kat­ta. Re­for­mie­ra­kond­li­ke mak­su-utoo­pia­te aeg on ümber saa­nud.


Eesti riigi jaoks tehakse praegu strateegilisi otsuseid. On igati väär anda taas kord Ansipile absoluutse tõe monopol ning kiita takka valikuid, mis on laiema üldsusega läbi arutamata langetatud kinniste uste taga.

Me vajame muutust ja positiivset muutust Ansipi valitsus paraku ei paku. Seega aeg on vahetada valitsust.

Kommentaare ei ole: