teisipäev, 28. juuli 2009

Tausta rahanduskomisjonist

Rahanduskomisjonis arutati õiguskantsler Indrek Tederi ettepanekut. Õiguskantsler viitas, et vaid 4 tööpäeva seaduse kehtima hakkamise ning käibemaksumäära tõusu vahel rikub Põhiseaduse mõtet.

Tegin ettepaneku õiguskantsleri ettepanekut aktsepteerida ning asuda muutma Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadust.

Kuigi ma leian, et kaudsed maksud on niigi liiga kõrged ja koormavad sellega eelkõige madalapalgalisi ning lapsi ja vanu inimesi, kes veel või enam ei tööta, nägin kiire kompromissina mitte maksumäära tagasikeeramist, vaid seda et seadusele tuleb lisada üleminekusätted ning teatav kompenseerimismehhanism, millega hüvitada kahjud, mis tulenesid käibemaksu tõstmise väga lühiajalisest etteteatamisest.

Sellega saaksid ettevõtjad tagasi teatud kulud ülesannete eest, mida riik ootamatult ja põhjendamatult lühikese aja jooksul neile peale pani. Näiteks ületundide eest, mida kiire maksutõusu jõustumiseks teha tuli. Samuti näiteks varemtrükitud ühistranspordipiletite asendamiseks. Üleminekusätted peaksid kindlasti kehtima juba teostatud riigihangetele ning kassapõhist arvestust pidavatele FIE-dele.

Sisuline arutelu oli komisjonis täiesti olemas, aga soovi oma viga tunnistada neil, kes 18. juunil käibemaksu tõstmise poolt hääletasid, ei olnud. Kõige imelikumalt käitusid rohelised. Nimelt tuli komisjoni Marek Strandberg, kes hääletamise hetkeks rohelise Trapido ruumist välja eskortis. Nii jäi tulemuseks 5:5, pluss ukse taga redutav Toomas Trapido ja ettepanek õiguskantsleri ettepanekut aktsepteerida komisjonis toetust ei leidnud.

Paraku kui Riigikogu 3. augusti istungil õiguskantsleri ettepanek toetust ei leia, läheb ta Riigikohtusse. On suur tõenäosus, et antud küsimuses toetab Riigikohus õiguskantsleri argumente. Selle kohtuetapi lõppedes on kahjud aga tänase kompenseerimisega võrreldes juba kordades suuremad. Mul on kuri kahtlus, et vähemusliidu tuima panemise taga on kalulatsioon, et peale kohalikke valimisi pole valitsuse mured enam nende kaelas ja las järgmine valitsus klatib siis eelmise tehtud vigu.

1 kommentaar:

Archie ütles ...

Lugesin "tausta" asemel kohe "tasuta" ning tarbijalik mentaliteet võttis kohe võimust. Järgmised 4 tähte lisaks.