teisipäev, 16. veebruar 2010

Öö ja päev
Täna toimub Riigikogus tööpuuduse teemaline arutelu. Edgar Savisaar Keskerakonna nimel esinedes tegi kuus ettepanekut, mis aitaks tööpuuduse ajal nii töö kaotanuid kui ka Eestit.
Esiteks riigi poolt finantseeritud sotsiaalsete töökohtade loomine. Kõige sobivam oleks nö kombineeritud lähenemine, kus sotsiaalseid töökohti loob riik ise, loovad eraettevõtted ja kolmas sektor. Majanduskasvu faasis oleksid need töökohad eelkõige pikaajalistele töötutele, kuid majanduskriisis peaks neid pakkuma kõigile, sõltumata töötuks olemise ajast.

Teiseks palgatoetuse mahu oluline suurendamine uute töökohtade loomiseks, st kogu maksutulu, mis laekub palgatoetust saanud töötaja pealt riigile, suunatakse uuesti palgatoetuse maksmiseks

Kolmandaks maksusoodustused – palju on räägitud sotsiaalmaksu ülemmäära kehtestamisest, aga on ka teisi võimalusi, näiteks Keskerakonna poolt esitatud ettepanek töötu inimese töölevõtnud ettevõtja vabastamine sotsiaalmaksu tasumisest uue töökoha pealt üheks aastaks. Lisaks pakkus Savisaar majanduskriisi perioodiks välja maksualanduse neile ettevõtetele, kelle tööjõukulud on kahe viimase aasta võrdluses kas tänu uutele töökohtade loomisele või palgatõusule oluliselt kasvanud.


Neljandaks peaks neile töötuteloe, kellele ei maksta enam töötukindlustust, andma võimaluse töötada juhutöödel ühes kuus kuni miinimumpalga ulatuses, ilma, et nad kaotaksid töötu staatuse.

Viiendaks tuleks üles ehitada Töötukassa poolt eraisikutele töötute vahendamise süsteem, et eraisikud saaksid palgata töötuid näiteks lund rookima, lehti riisuma, ukselukku parandama, muru niitma, aeda kaevama vms tegema.

Kuuendaks tuleb vaadata mõned aastad ettepoole. Selleks peaks tegema koostööd suuremate eksportööridega, et korraldada ettevõtetes töötutele väljaõpet erialadel, kus veel paar aastat tagasi oli ülisuur tööjõu nappus. Tellimuste taastudes suureneb uuesti tööjõu vajadus ning siis oleks inimesed juba ette valmistatud. Ettevõtetele kompenseeritakse kulud, mis kaasnevad nö praktikabaasi võimaldamisega.


Minu jaoks jahmatav oli peale Savisaart kõnetooli läinud Taavi Rõivase ülbus, kes väitis, et Eesti on lausa musterriik, mida võiksid kaema tulla miljonid turistid. Probleeme ta ei tunnistanud ning esitas innukalt elitaarseid tõdesid majandusõpikust, mis võivad ju töötada tavalises majandusseisus, kuid kriisis olev Eesti vajab erakorralisi lahendusi.

Rõiva ja Reformierakonna puhul jäi mulje, et nad räägivad teisest planeedist ja mitte neist inimestest, kes reaalselt töö on kaotanud. Tema oleks sõnavõtu asemel pidanud minema Lauluväljakule ja kohtuma nende päris lihast ja luust tööd vajavate inimestega.

Loo juures oleval fotol vasakul 1932. aasta suure depressiooni aegsed töötud, paremal Tallinna Postimehe vahendatud olu täna Tallinna lauluväljakul tööbörsi järjekorras olevatest töötutest. See on reaalsus, mis teeb selgeks, et Reformierakonna jutt on sulaselge populism.

2 kommentaari:

janek ütles ...

Äkki on Eestlane lihtsalt üleliia laisk?
http://www.e24.ee/?id=225523
Tänane postimees kirjutab, "Soomes suureneb Euroopa Liidust tööle tulnud ja hiljem töötuks jäänud toimetulekutoetusi saavate inimeste hulk, neist üle poole on eestlased."

Kas teised riigid on samamoodi bussis magamise eest raha maksnud?

Seal järjekorras seismise asemel oleks terve Kose tee saanud lumest puhtsaks lükata, et lapsega jalutama saaks lõpuks minna.
Igatahes jõudu ja jaksu abistamisel.
Kui "riik ja tallinn ainult paremini läbi saaks".

Kadri Simson ütles ...

Janek,
eestlane ei ole kindlasti laisk, kuid pikaajaline töötus võib lõppeda heitumisega.
See pikk järjekord tööotsijaist on aga inimestest, kellel on soov tööd leida.
Mis puutub talgukorras teepuhastusse, siis see on hea mõte. Kui aga pidasid silmas hädaabitööde korras tänava puhastamist, siis on sellele riik teinud päris suured piirangud. Tegelikult suudab vaid Tallinn lumekoristust töötute abil korraldada, aga me püüame ka neid piiranguid seadusega leevendada.