neljapäev, 15. aprill 2010

Töökohtade loomise seadus

Rahandusministeerium tutvustas üleeile oma prognoose, mille kohaselt jääb tööpuudus Eestis aastateks kõrgeks. Kui märtsis ületas ametlik töötute arv 100 000 piiri, siis käesoleva aasta keskmiseks prognoosib rahandusministeerium veelgi kõrgemat töötust. Järgmise aasta töötust nähakse 2009. aasta detsembri tasemel ning aastal 2012 on tööpuudus sama kõrge, kui ta oli möödunud aasta oktoobris.

Tänase valitsuse tegevustempode juures jääb järgmiseks 30 kuuks ligi 100 000 inimest endiselt töötuks.

Keskerakond algatas töökohtade loomise seaduse, mis nelja meetme abil ergutab töökohtade loomet alates keerukaid tooteid eksportivast sektorist kuni sotsiaalsete töökohtadeni.

Töökohtade loomise eelnõu tagab Eesti Arengufondile iga-aastaselt riigieelarve mahust sõltuva summa, mille abil saab Arengufond toetada ettevõtjaid, kes loovad kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid ja ekspordile suunatud töökohti. Seni on Arengufondi arvelt tehtud lõikeid olukorras, kus nende abi on tegelikult kõige enam vaja, möödunud aastal eelarve tasakaalu saavutamiseks müüdi tagatiseks olnud Telekomi aktsiad. Uus pikemaajaline tagatis Aregufondile annab neile ja Eesti ettevõtjatele vajaliku kindluse tuleviku osas ja laseb teha pikemaid plaane selleks, et orienteerida end odavalt ja lihtsalt toodangult ümber keerulisema ja hinnalisema suunas.

Teiseks, eelnõu pakub sotsiaalmaksu soodustust aasta jooksul neile tööandjatele, kes värbavad enam kui kuus kuud töötuna arvel olnud inimese. Sotsiaalmaksu selliste töölevõetute eest tasuks tööandja asemel riik. Sotsiaalmaks on tegelikult just see maks, mis kasvatab Eesti tööjõu hinda, seepärast on oluline just selles osas pakkuda tööandjatele kiirelt mõjuvat leevendust. Täna maksab riik töötu eest vaid ravikindlustusosa 13%, tööle rakendumisel maksaks ka pensioniosa 20%, aga mitte suurema summa kui kahe miinimumpalga eest. Sellest saaks lisavahendeid nii pensionikassa, haigekassa, laekuks tulumaks.

Kolmandaks, eelnõu lõpetab olukorra, kus avaliku töö eest raha saades kaotab töötu toimetulekutoetuse raha. Töökohtade loomise seaduse eelnõu jätab avaliku töö eest saadavad tulud toimetulekutoetuse arvestamisel välja. Lisaks laiendatakse eelnõuga töötu õigust osaleda avalikus töös senilubatust suuremas mahus. Kui seni võis avalikku tööd teha kuni 50 tundi kuus, siis nüüd tõstetakse lubatav piir 80 tunnini kuus. Avalikus töös suuremas mahus osalemine võimaldaks töötul teenida enam lisaraha ning jätab talle samas piisavalt vaba aega töö otsimiseks.

Neljandaks, kõrge tööpuuduse ajal paneb eelnõu ka riigile kohustuse luua sotsiaalseid töökohti vajalikes sektorites.

Meie töökohtade loomise seadus pakub kiireid lahendusi. Olukorras, kus tööpuudus on nii kõrge, ei saa inimeste aktiivsena hoidmisel loota ainult linnade-valdade eelarvetele ning eurorahadele. Luues töökohti tagatakse ka eelarve laekumised, mis aga põhiline - ei kaotata inimesi. Sest iga tööd otsinud inimene teab - kui lootusetus peale tuleb, siis pole enam usku riiki. Seega on töökohad nii eelarve tasakaalu kui riigi kestmajäämise seisukohalt esmatähtsad. Ja aega oodata, kuni iseenesest paremaks läheb vähemalt sajal tuhandel inimesel ei ole.

Kommentaare ei ole: